• Oznam jedáleň a ŠKD

     • Prosíme rodičov, aby neplatili stravu a školský klub detí na rok 2023 (dopredu na január, ...), ale aby tieto platby uskutočnili až po novom roku, nakoľko sa kalendárny rok účtovne uzatvára ku koncu decembra a platby za jedáleň sa budú upravovať od januára. Ďakujeme za pochopenie. 

     • OZNAM

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho oznamuje, že v stredu 07. 12. 2022 aj naďalej pokračujú 40-minútové vyučovacie hodiny.

      Rozhodnutím RÚVZ v Topoľčanoch sa prerušuje vyučovanie na 1. aj 2. stupni od štvrtka 08. 12. zatiaľ do utorka 13. 12. 2022 a zároveň aj prevádzka ŠKD z dôvodu mimoriadne zvýšeného nárastu chrípkových a respiračných ochorení. 

      Bližšie informácie je potrebné sledovať na webovej stránke školy.

       

     • Červené stužky

     • Na našej škole sa dňa 1.decembra  konala  kampaň Červené stužky, ktoré  sú  symbolom boja proti AIDS.

       Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým. Zameraná je na  zvýšenie informovanosti o HIV/AIDS. Žiaci z 9.B triedy  Ema Mokošová, Patrik Peterka a  Jakub Valent  v  jednotlivých triedach porozprávali o kampani zameranej na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a chorôb spojených s AIDS. Na podporu prevencie a vzdelávania v oblasti obchodovania s ľuďmi. Žiaci sa v triedach zapojili  do kampane pripnutím červené stužky.

       Ďakujeme za podporu kampane.

     • Sviatok sv. Mikuláša

     • Každý rok sa v našej škole na sviatok sv. Mikuláša  rozžiaria detské očká radosťou a prekvapením. Opäť prišiel ten deň, ktorý značí, že Vianoce sú za dverami. Práve  sviatok sv. Mikuláša je dňom, na ktorý netrpezlivo čakajú všetky deti. Každé z nich dúfa, že opäť po roku bude obdarované najlepšími sladkosťami. Na návštevu sv. Mikuláša, anjela a čerta  sa žiaci v triedach  dôsledne pripravili.  Zarecitovali pekné básne,  zaspievali piesne a koledy, ktoré potom  odmenil svätý Mikuláš sladkými darčekmi. Rozlúčil sa so žiakmi  a už sa ponáhľal do sveta, aby obdaril aj  všetky deti, ktoré boli počas celého roka dobré a poslušné. 

      Mgr. Dagmar Rumanová

     • PROJEKT KARATE - 2.C

     • Aj žiaci 2.C " ochutnali" tréning v bojovom umení " Karate " s pánom trénerom Tomášom.

      Ďakujeme za super skúsenosť :-)

     • OZNAM

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho oznamuje, že aj naďalej pokračujú 40-minútové vyučovacie hodiny (do utorka) z dôvodu zvýšeného nárastu chrípkových a respiračných ochorení. 

      V pondelok bude Mikuláš - 1. stupeň sa bude učiť 4 hodiny a 2. stupeň bude mať 5 hodín. Krúžková činnosť zostáva naďalej zrušená. Obedy v ŠJ sa vydávajú do 13,15 h.

      O prípadných ďalších zmenách Vás budeme včas informovať. 

       

     • ZBER PAPIERA

     • Od pondelka 28. 11. do piatka 09. 12. 2022 prebieha na našej škole zber papiera. Prinesený papier treba odvážiť, množstvo nahlásiť triednemu učiteľovi a vložiť do kontajnera, ktorý je umiestnený pred hlavným vchodom budovy školy. Po ukončení zberu bude vyhodnotenie, kde budú odmenení jednotlivci aj trieda, ktorá prinesie najviac kg papiera. 

     • Oznam

     • Z dôvodu nárastu chrípkových a respiračných ochorení a zvýšenia počtu chýbajúcich žiakov sa mení organizácia vyučovania - vyučovacie hodiny sa skracujú na 40 minút a ruší sa popoludňajšie vyučovanie - krúžková činnosť. Obedy v ŠJ sa budú vydávať do 13,15 h.

      Realizácia ŠKD je bez zmeny, prosíme však rodičov, vyzdnihnúť svoje deti čo najskôr. Tieto zmeny sú platné do konca týždňa. Prípadné organizačné zmeny budú na budúci týždeň oznámené v dostatočnom predstihu. 

      Tieto organizačné zmeny sme konzultovali s RÚVZ v Topoľčanoch. 

     • Korčuliarsky kurz s triedou 1. B

     • Žiaci 1. B absolvovali korčuliarsky kurz. Po týždni výcviku získali mnoho športových zážitkov. Poďakovanie patrí trénerom za ich trpezlivosť a za vytvorenie kladného vzťahu k športu.

     • Okuliare pre AFRIKU

     • V dňoch 14. 11. – 9. 12. 2022 prebieha na našej škole zbierka starých, nepotrebných dioptrických okuliarov pre ľudí až v ďalekej Afrike. Žiaci majú možnosť priniesť  do školy okuliare, ktoré už doma nikto nepotrebuje. Všetky vyzbierané okuliare zabalíme a doručíme na adresu detskej organizácie FÉNIX, kde budú okuliare odborne vyčistené, premerané a následne odoslané do rozvojových krajín ľuďom, u ktorých často práve darované okuliare rozhodujú o tom, či budú mať možnosť zamestnať sa a uživiť svoju rodinu.

      Niekedy aj taká drobnosť ako nepotrebné okuliare môže niekomu zásadným spôsobom zmeniť život k lepšiemu……

      Vopred ĎAKUJEME!

     • Divadelné predstavenie SMOLIARI

     • Dňa 15.11.2022 sa žiaci 5.B, 5.C a 6.C v rámci literárnej výchovy zúčastnili divadelného predstavenia Smoliari v kinosále nášho mesta. Vo svetoznámom muzikálovom predstavení sa predviedli talentovaní žiaci Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Žiaci mohli na vlastné oči vidieť a vnímať umenie v plnom rozsahu, a to tanec, hudbu, herectvo a živý orchester pod taktovkou hudobníka, pedagóga a dirigenta Mila Suchomela, ktorý dodal celému predstaveniu výnimočnú autenticitu. Muzikál bol nabitý energiou, dynamikou. Išlo o úplne nové choreografie, atraktívne svetelné dizajny a neobyčajné herecké výkony mladých talentovaných žiakov. Ako čerešničkou na torte bolo účinkovanie Gréty Švercelovej, bývalej poprednej slovenskej operetnej speváčky a herečky, ktorá je pedagogičkou topoľčianskeho konzervatória. Na výtvarnej stránke inscenácie sa podieľali aj študenti Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch, ktorí sa stali aj spoluautormi scény a kostýmov.
      Predstavenie malo veľký úspech, ktorý bol sprevádzaný neutíchajúcim potleskom na záver.

      Mgr. Zuzana Jánošová a kolegovia

     • B.S.Timrava: Rozsobáše

     • Divadelné predstavenie DAB Nitra

      Trieda:IX.B Adaptácia piatich doposiaľ nezdivadeľnených poviedok B.S.Timravej nám na pôdoryse vzťahov a konfliktov prameniacich z majetkových sporov a dobových konvencií s osobitým humorom vykresila podstatu slovenskej nátury.Presná Timravina charaktokresba postáv vytvára pôsobivý základ pre rozkrývanie slovenskej nátury okorenený typickým Timraviným sarkastickým humorom.Vcelku veľmi vydarené divadelné predstavenie,ktoré aj mladým ľuďom má čo povedať aj dnes a dáva priestor zamyslieť sa nad skutočnými ľudskými hodnotami a významom fungujúcej rodiny v živote každého z nás.

      Dubná H.

     • Jánošík - príbeh vraha?

     • Divadelné predstavenie- Divadlo P.O.Hviezdoslava, Bratislava

      Triedy VII.A,VII.B Jánošík je v dnešnom chápaní mýtická postava,ktorá vznikla cez literatúru v 19.str. Divadelná inscenácia nám predstavila osudy tohto slovenského národného hrdinu v novom svetle na základe autentických dobových materiálov. Zároveň sme dostali aj odpovede ako Jánošíka vnímali štúrovci,koľko síl ich stálo vytvoriť zo zbojnika legendu.Mnohí divadelní kritici označujú žánrovo túto hru za,,grotesku o nás a o našej dobe,,ktorá sa odohrávala už pred 300 rokmi.

      Mgr. Hana Dubná

     • A TASTE OF ENGLISH

     • Po dvojročnej prestávke - covidovej sme opäť obnovili kurzy v anglickom jazyku "A Taste of English". Je to jednodňový kurz vedený anglickým lektorom Alexom Elwoodom. Je zameraný na komunikáciu, hry a aktivity v anglickom jazyku. Kurzu sa v dňoch 7. a 8. novembra 2022 zúčastnili žiaci 8. ročníka v počte 35 žiakov. Ďalšie kurzy budú prebiehať koncom novembra pre deviatákov a siedmakov a v januári pre šiestakov. 

     • Tanečné vystúpenie "Old school brothers"

     • Dňa 27. októbra 2022 sa konalo v telocvični školy tanečné vystúpenie profesionálnej tanečnej skupiny "Old School Brothers", ktorá sa venuje hip hopovým tanečným štýlom - Poppin´, Lockin´, Break dance už viac ako 20 rokov. Tanečníci sa prezentujú vlastným, jedinečným umeleckým spôsobom, čím vytvárajú dokonalú peformance aj pre toho najnáročnejšieho diváka.

      Žiakom predviedli zopár svojich tanečných zostáv a tiež ich zapojili do tanca, ba dokonca aj do tanečného súboja, v ktorom si mohli "vytancovať" nejakú výhru. 

       

     • Olympiáda zo SJL - školské kolo

     • Dňa 13.10.2022 sa uskutočnilo školské kolo  OSJL. Zúčastnili sa deviati žiaci z 9.A a 9.B triedy.

      Žiaci súťažili v troch častiach :     1.online test

                                                           2.transformácia textu

                                                           3.rečnícky prejav

      1.miesto a postup do okresného kola získal Patrik Peterka z 9.B triedy

      2.miesto – Dominik Ďurák,9.B

      3.miesto – Laura Patrizia Marini,9.A

      Výhercom blahoželáme a Patrikovi Peterkovi prajeme veľa šťastia v okresnom kole.

       

      Mgr.A.Tešíková

     • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

     • Medzinárodný deň školských knižníc sa konal 24. októbra 2022. Vyhlásila ho Dr. Blanche Woolls v roku 1999 prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva. V tomto školskom roku sa  zrealizoval na tému "Ako máme radi našu školskú knižnicu.“ Školská knižnica, ktorá je srdcom našej školy otvorila dvere naším prváčikom. Žiaci deviateho ročníka pripravili program s aktivitami pre žiakov na podporu kreatívneho čítania.  Na pripravené otázky prváčikovia vedeli odpovedať rozprávky poznali , vedeli opísať hlavne postavy a svojich obľúbených hrdinov radi napodobňujú. Žiaci prežili príjemné popoludnie s rozprávkovými knihami. Mgr. Dagmar Rumanová.

     • Imatrikulácia prvákov

     • Deň 20. október 2022 bol výnimočný, krásny, ale určite aj vytúžený pre najmladších žiakov našej školy.

      Po slávnostnom sľube, obdržaní "Preukazu prváka" boli slávnostne pasovaní za žiakov školy.

      Prijali ich najstarší a najväčší kamaráti - deviataci, ktorí sa na celý školský rok stávajú ich "krstnými rodičmi". 

      Prajeme vám, aby sa táto slávnosť všetkým vryla do pamäti ako veľký zážitok. 

     • Zmysluplné využitie prestávok a efektívne vyučovanie

     • V škole máme od začiatku šk. roka 2022/2023 relaxačno-oddychovú zónu v priestoroch hornej chodby. Počas prestávok našla zmysluplné využitie. Sú tam oddychové vaky, taburetky, stolíky, multimediálne zariadenie a interaktívny displej, ktorý obsahuje 104 vzdelávacích, ale aj hrových testov. Zónu sme vybavili detskými hrami" "Človeče, nehnevaj sa", šachmi, dominom, rubikovými kockami a antistresovými omaľovánkami.

      V skrinke sú umiestnené časopisy a knihy. Deti v tejto zóne objavili možnosť vhodného trávenia prestávok, ale aj krátenia času na krúžky. Zóna má aj didaktické využitie. Učitelia prešli vzdelávaním ako multimediálne zariadenia využiť na riadnych vyučovacích hodinách.

      Inovovať vyučovací proces sa dá aj hravou formou. Prajeme všetkým bohaté a zmysluplné využitie zóny.

      Ďakujeme Rade rodičov, ktorá sa podielala a spolufinancovala tieto multimediálne zariadenia, ktoré majú slúžiť na obohatenie vyučovanie. 

     • Vyhodnotenie zberu papiera

     • Najlepšia trieda : 5.B vyzbierala 405 kg

      Žiaci v jednotlivých triedach vyzbierali spolu : 2764,5 kg

      1. Martinček Šimon 6.A vyzbieral 210 kg

      2. Michal Janega 2.B vyzbieral 168 kg

      3. Ema Gašparíková 4.C vyzbierala 150 kg

      4. Natália Aberštíková 2.B vyzbierala 128 kg

      5. Linda Mičudová 5.B  vyzbierala 126 kg

      6. Monika Kopčeková 5.C vyzbierala 125 kg

      7. Ema Mokošová 9.B vyzbierala 110 kg

      8. Kotešovská Ema 5.A vyzbierala 103 kg

      9. Mikulová Vanessa 5.A vyzbierala 102 kg

      10. Filip Valašek 4.C vyzbieral 88,9 kg

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie