• Valentínska pošta

     • V našej škole sa už stala „Valentínska pošta“ tradíciou. Blížiaci sa sviatok svätého Valentína dal žiakom možnosť prejaviť svoje city a viac prehĺbiť priateľské  a kamarátske vzťahy. Projekt Valentínskej pošty začína  5. februára, kedy sú žiaci cez školský rozhlas upozornení na blížiaci sa sviatok a začnú pripravovať svoje “valentínky“ . Valentínska schránka bola vyložená pred zborovňou, vyzdobená srdiečkami a pomaly sa napĺňala pozdravmi.

      14. február nám pripadol na stredu a žiačky 9. ročníka  začali rozdávať srdiečka žiakom a  pani učiteľkám,  ktorí  prišli oblečení  v červenej a ružovej farbe. Chodby školy ožili  farbami, ktoré symbolizujú lásku. Žiaci  z 9.B triedy doručili valentínky svojim adresátom do tried.   

      Láska je predsa  súčasťou života každého z nás. Celý život jej venujeme značnú pozornosť. Každý potrebuje prejavy lásky a priateľstva, ktoré v každom z nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity. Tento sviatok má v sebe veľké čaro a aspoň kúsok z jeho posolstva by malo byť v každom dni počas celého roka.

      Mgr. Dagmar Rumanová

     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že od pondelka 19. 02. 2024 z dôvodu zníženia % chorobnosti sa obnovuje vyučovanie v plnom rozsahu - 45 minútové vyučovacie hodiny. Obedy sa vydávajú riadne podľa harmonogramu, funguje aj ŠKD podľa plánu aj popoludňajšie voľnočasové aktivity. 

      Uvedené dávame na vedomie rodičom aj žiakom.

      Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy 

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Dňa 19. 02. 2024 o 15,30 hod. sa uskutočnia triedne rodičovské združenia 1. až 9. ročníka ZŠ. Účasť rodičov je nutná.

      Súčasťou bude voľba do Rady školy. 

      Mgr. Mária Bezáková 

       

     • Oznam pre rodičov a žiakov

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje všetkým rodičom a žiakom, 

      že z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov a učiteľov počas tohto týždňa sa naďalej pokračuje v režime skráteného vyučovania (od pondelka t. j. 12. 2. 2024).  Skrátené vyučovacie hodiny budú na 40 minút.

      Siedme hodiny sú zrušené a taktiež aj všetky popoludňajšie aktivity - krúžky. 

      Obedy v ŠJ sa budú vydávať do 13,00 hod. ŠKD bude v prevádzke do 16,00 hod.

     • Lyžiarsky kurz 2024

     • V termíne 28 .januára - 2. februára 2024 sa naši žiaci zúčastnili lyžiarskeho a snoubordového kurzu v lyžiarskom stredisku Polomka na strednom Slovensku.

      Celkovo sa zúčastnilo 77 žiakov zo 7.- 9. ročníka. Výborné snehové podmienky a krásne počasie prispeli k veľmi vydarenému kurzu, kde žiaci získali základné zručnosti v lyžovaní alebo snoubordingu.  Užili si veľa zábavy a získali veľmi kladný vzťah k tomuto krásnemu zimnému športu.

     • Darujte 2% - Ďakujeme

     • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      • Finančné prostriedky budú použité na:

       Nové tlačivo nájdete tu:

       za_rok_2023nove_tlacivo.pdf

       Ďakujeme veľmi pekne!

       • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
       • skvalitnenie vybavenia školy

      Ako postupovať

      • Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

       Podávate si daňové priznanie sami?

       Postup pre právnické osoby

       

     • Dôležitý oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje všetkým rodičom a žiakom, 

      že z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov a učiteľov počas tohto týždňa pokračuje režim skráteného vyučovania (od pondelka t. j. 5. 2. 2024).  Skrátené vyučovacie hodiny budú na 40 minút.

      Siedme hodiny sú zrušené a taktiež aj všetky popoludňajšie aktivity - krúžky. 

      Obedy v ŠJ sa budú vydávať do 13,00 hod. ŠKD bude v prevádzke do 16,00 hod.

     • Dôležitý oznam pre rodičov a žiakov

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje všetkým rodičom a žiakom, 

      že z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov (21,6%) a učiteľov budú od pondelka t. j. 29. 01. 2024 skrátené vyučovacie hodiny na 40 minút.

      Siedme hodiny sú zrušené a taktiež aj všetky popoludňajšie aktivity - krúžky. 

      Obedy v ŠJ sa budú vydávať do 13,00 hod. ŠKD bude v prevádzke do 16,00 hod.

     • Kam po skončení 9. ročníka?

     • Naša Základná škola Škultétyho 2326/11 v Topoľčanoch dňa 15. 01. 2024 v spolupráci s Fakultnou nemocnicou v Nitre a Strednou zdravotníckou školou v Topoľčanoch uskutočnili pre žiakov končiacich 9. ročník pracovné prezentačné dopoludnie zamerané k voľbe budúceho povolania.

      Vyše 20 pracovníkov nemocnice v Nitre z oddelení kardiológie, prvej pomoci, neurológie, pôrodníctva, fyzioterapie v spolupráci so strednou zdravotníckou školou - masérstvo a rehabilitácia - uskutočnili ukážky praktickej prípravy na oddeleniach.

      Žiaci našej školy, ale aj ZŠ Tríbečská, Hollého a Gogoľova si účasť na prezenčnej akcii veľmi pochvalovali. 

     • Naši žiaci veľmi úspešní

     • Dňa 17.1. 2024 sa na našej škole konalo Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Do súťaže sa zapojilo 18 škôl z nášho okresu. Každú školu reprezentoval len jeden žiak v príslušnej kategórií. Veľmi nás teší, že v silnej konkurencii sa nestratili ani žiaci našej školy.

      V kategórií 1A (5.-7.ročník) suverénnym spôsobom zvíťazil  Tomáš Bujna zo 7.A. Postupuje do krajského kola.

      V kategórií 1B (8.-9.roč) nás reprezentoval Marco Majgot  z 9.B, ktorý takisto vyhral v silnej konkurencií 17 súťažiacich. Postupuje do krajského kola.

      Dňa 18.1.2024 sa konalo na Gymnázium Topoľčany okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali Bianka Káčerová a Ema Jančovičová.

      Bianka Káčerová z 9.B v súťaži nenašla premožiteľku, vyhrala a postupuje do krajského kola.

      Všetkým gratulujeme a prajeme veľa úspechov v krajských kolách.

       

      text: PaedDr. Marcela Mokrá

     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 17. januára 2024 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko.

      Zúčastnili sa ho žiaci 4. až 7. ročníka v dvoch kategóriách.

       

      II. kategória: 4. - 5. ročník:

      1. miesto - Nina Ondrejková zo 4. C

      2. miesto - Zoya Fajinová zo 4. A

      3. miesto - Alex Chudý z 5. A

       

      III. kategória: 6. - 7. ročník:

      1. miesto - Jakub Bobošík zo 6. C

      2. miesto - Martin Šramatý zo 6. B

      3. miesto - Lucia Košelová zo 6. B

       

      Výhercom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

     • Platenie v školskej jedálni - vysvetlenie

     • Po opakovaných otázkach na platby v školskej jedálni Vám podávame vysvetlenie z edupage:

      1. Ako je to s platením stravy, keď Vaše dieťa chýba? 

      Dotácie sú jednoznačne priznávané iba pri splnení oboch podmienok -

      1. prítomnosť aspoň na jednej hodine na vyučovaní a 2. prevzatie jedla - iba vtedy má Vaše dieťa obed zdarma (platíte teda iba réžiu 4 €).

      Ak dieťa chýba, tak nie je splnená podmienka prítomnosti, takže potom je už jedno, či a kto prevezme jedlo - stráca nárok na dotáciu a teda jedlo si hradí stravník.

       

      Rodič môže v prvý deň choroby prevziať  jedlo, tým je myslené, že jedlo neprepadne úplne, že ho môže rodina prísť odobrať. Ale stravník - v našom prípade rodič, je povinný jedlo uhradiť. Preto sa Vám pripočíta napr. 1,70 alebo 1,90 eura za deň k pôvodným 4,00 eurám.

      Ak Vaše dieťa ochorie, nezabúdajte ho odhlásiť zo stravy.

      Čo sa týka platieb šekom, skúste sa im vyhýbať nakoľko tieto platby a ich výpisy chodia na školu neskoro. Ak už naozaj zaplatíte šekovou poukážkou, na tú uvádzajte meno a triedu dieťaťa, nie svoje. Ústrižok o zaplatení prineste buď na ekonomické oddelenie alebo vedúcej školskej jedálne.

       

     • Platby za ŠKD - dôležité!

     • Oznamujeme rodičom, že platby cez účet na edupage sa obnovujú a budú sa dať platiť od 12.1.2024. Technický problém bol odstránený.

      Upozorňujeme rodičov, aby dodržiavali termín platenia včas podľa rozpisu.Taktiež prosíme rodičov aby neplatili šekom, iba prevodom (kto nemá účet dohodne sa s príšlusnou vychovávateľkou).

      Pri platbe žiadame, aby ste do poznámky uvádzali meno dieťaťa a triedu (nie meno rodiča!) a aby použili správny variabilný symbol.

      V mesiaci september sa platia vždy dve platby (september a október).

      V mesiaci január tiež dve platby (január a február).

      Platby sa uzatvárajú v novembri do 25.11.(mesiac december - koniec kalendárneho roka).

      Za druhý polrok sa platby uzatvárajú v mesiaci máj do 25.5. (za jún - koniec školského roka)

      Platby sú vždy mesiac dopredu. 

      Kto má nastavený trvalý príkaz, prosíme, aby ste ho zrušili, nakoľko nám prichádzajú platby v decembri aj za január, ktoré musíme na konci decembra vrátiť.

      Ak dieťa nebude mať uhradenú platbu na nasledujúci mesiac do 25. v mesiaci, tak automaticky bude odhlásené zo školského klubu detí. 

     • Koľko Lásky - ocenenie

     • V mene občianskeho združenia Koľko Lásky by sme sa Vám chceli touto cestou čo najsrdečnejšie poďakovať, že sa Základná škola Škultétyho 11,Topoľčany stala dôležitou súčasťou našej zbierky Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok v roku 2023.

      Aj vďaka Vám bola naša zbierka tento rok úspešná a potešila desaťtisíce seniorov po celom Slovensku. Spoločne sme to dokázali!

      Ako malé poďakovanie Vám udeľujeme čestné ocenenie "Škola s dobrým srdcom". Certifikát nájdete v prílohe.

      Nech je pre Vás pripomenutím, že aj malá pomoc dokáže naozaj veľa, keď je dlhodobo udržateľná a jednotná.

      Budeme preto radi, ak sa aj v budúcom roku zapojíte do našich celoročných výziev ako oficiálny partner. Sledujte ich na našom webe www.kolkolasky.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram

      Prajeme Vám, Vašim žiakom a pedagógom požehnané vianočné sviatky v kruhu najbližších, hlavne veľa zdravia, štastia a lásky v Novom roku!

      Silvia Slobodová & Jana Galatová

      Koľko Lásky o.z.

      Zakladna_skola_Skultetyho_11_Topolcany_Dakovny_list12_21_2023_8_57_56_am(1).pdf

     • TOSUMA - vianočný večierok

     • Dnešný vianočný večierok tanečnej skupiny Tosuma bol nezabudnuteľným spájaním hudby, tanca a priateľstva. Naše dievčatá možno nie sú najlepšími na prvých priečkach , ale sú namiesto toho tými najlepšími dievčatami, ktoré vždy prinášajú svoju vášeň a energiu na parket.

      Skúsenosti a zábava sa prelínala v tanečných krokoch, pričom každý pohyb bol ako vianočný darček pre našich divákov.

      Chceme sa poďakovať nielen našim talentovaným tanečníčkam, ale aj našej milovanej škole Škultétyho v Topoľčanoch a pani riaditeľke Mgr. Mária Bezáková za ich podporu a priestor, kde sa mohla naša tanečná skupina rozvíjať. Bez vašej lásky a podpory by sme nemohli rozkvitnúť do týchto krásnych tanečných okamihov.

      Dnes sme nielen tancovali, ale spoločne tvorili vianočné spomienky, ktoré nám navždy ostanú v srdciach. Ďakujeme vám všetkým za tento magický vianočný zážitok!

     • Knižnicu navštívili  žiaci 3.B

     • Žiaci 3.B spolu s pani učiteľkou A. Gašparíkovou a pani vychovávateľkou  E. Šimuneovou  navštívili školskú knižnicu. Boli medzi nimi žiaci, ktorí  priniesli  prečítanú knihu Mach a Šebestová a ich prázdninové dobrodružstvá. Žiaci prerozprávali jednotlivé dobrodružstvá, ktoré ich najviac zaujali.  Mach a Šebestová sú slávni žiaci z 3.B, ktorí majú čarovné slúchadlo a prázdniny trávia na dedine u starých rodičov Šebestovej. A čože sa dá s takým slúchadlom v lete robiť? Takýto zázračný predmet dokáže pričarovať hoc aj džungľu do pokojnej dedinky, môže poslať  suseda maliara na učenie k Leonardovi da Vincimu do 15. storočia, premeniť Macha na neobyčajné zviera, splniť životný sen pani Janderovej a  pomôcť riaditeľovi cirkusu. Napínavý príbeh knihy plnej dobrodružstiev deti zaujal.  Čítanie knihy obohatil ich svet fantázie a s pani vychovávateľkou v školskom klube vytvorili nádherné ilustrované obrázky  inšpirované príbehmi. Žiaci si požičali aj novú knižku na čítanie.

      Mgr. Dagmar Rumanová

     • Vianočná Budapešť

     • Dňa 18. decembra sa žiaci tried 9. A, 9. B, 9. H, 8. C a 6. A zúčastnili exkurzie v Budapešti, kde si prehliadli historické pamiatky mesta a vianočné trhy. 

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie