• Oznam pre žiakov a rodičov 5. až 9. ročníka ZŠ Škultétyho

     • Mesto Topoľčany zabezpečilo testovanie pre žiakov a rodičov našej školy.

      Testovanie sa uskutoční 25. 04. 2021 (t. j. nedeľa) vo vyhradenom čase od 14,00 – 15,00 hod. (pre žiakov a rodičov ZŠ Škultétyho Topoľčany) na „sídlisku F“ v priestoroch klubu dôchodcov „Slnečnica“ (vedľa lekárne Pilulka) na ulici Ľ. Podjavorinskej v Topoľčanoch.

     • Návrat žiakov 5. až 9. ročníka do školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Od 26. apríla 2021 sa obnovuje vyučovanie v Základných školách SR podľa COVID AUTOMATU - teda 5. až 9. ročník. Do školy ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany nastúpia žiaci terajšieho 5. až 9. ročníka.


      Podmienkou účasti na vyučovacom procese je:

       • preukázanie potvrdenia o bezinfekčnosti rodinného prostredia (viď príloha)
       • negatívny test jedného zo zákonných zástupcov 
       • negatívny test žiaka 5. až 9. ročníka 
       • potvrdenie o výnimke podľa Vyhlášky č. 187 ÚVZ SR z 19. 04. 2021 (viď príloha)
       • písomné čestné prehlásenie podľa Vyhlášky č. 187 ÚVZ SR z 19. 04. 2021 (viď príloha)

      Vyučovanie sa začína o 7,50 h. Ráno všetci účastníci prejdú - RANNÝM FILTROM - meranie teploty a dezinfekcia.

      Preukázanie potvrdeniami o bezinfekčnosti a negatívnymi testami skontrolujú triedni učitelia.

      V prvý deň v škole t. j. 26. 04. 2021 budú mať žiaci 5. až 9. ročníka 4 vyučovacie hodiny s triednymi učiteľmi bez učebníc len s písacími potrebami a v prezuvkách.

      Obed bude zabezpečený v ŠJ. V prípade neodobratia stravy je potrebné sa odhlásiť elektronicky do piatku 23. 04. 2021 do 14,00 h. 

      Ostatné organizačné pokyny o priebehu vzdelávania dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov.


      Prílohy:

      cestne_vyhlasenie_rodica.pdf

      Potvrdenie_o_vynimke_1.pdf

      Pisomne_cestne_prehlasenie_2.pdf​​​​​​​

     • Pytagoriáda

     • ŽIačka 5. B triedy Martinka Mečárová sa zapojila do okresného kola Pytagoriády, kde sa umiestnila na 

      1. mieste.

      Srdečne gratulujeme!

     • Oznam pre rodičov žiakov 8. a 9. ročníka

     • Vážení rodičia,

      v posledných dňoch sme zaznamenali viacero negatívnych postojov ohľadom podmienok otvárania škôl od 19.4.2021. Podmienky, ktoré nastavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, konzultovalo mesto Topoľčany ako zriaďovateľ s RÚVZ a právnickými kanceláriami. Ani zriaďovateľ, ani riaditeľ/riaditeľka školského zariadenia nie sú kompetentní meniť ani nastavovať iné podmienky návratu detí do škôl.

      Všetkým (mestu Topoľčany aj riaditeľkám základných škôl) záleží na otváraní škôl pre všetky deti, preto sa snažíme vytvárať kroky na zmiernenie podmienok s ohľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu COVID-19.

       

      S pozdravom

       

      Mgr. Lenka Savarová

      referent pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu

       

      e-mail: lenka.savarova@topolcany.sk

      mobil: +421 908 714 150

      tel: +421 38 5340 363

      logo-mesto-topolcany-1463x689

      Nám. M.R.Štefánika 1/1

      955 01 Topoľčany

      Slovenská republika

      https://www.topolcany.sk/

      https://www.facebook.com/topolcanyoficialne

     • Návrat žiakov 8. a 9. ročníka do školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Od 19. apríla 2021 sa obnovuje vyučovanie v Základných školách SR podľa COVID AUTOMATU - teda 8. a 9. ročník.

      Do školy ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany nastúpia žiaci terajšieho 8. a 9. ročníka.

      Podmienkou účasti na vyučovacom procese je:

      • preukázanie potvrdenia o bezinfekčnosti rodinného prostredia (viď príloha)
      • negatívny test jedného zo zákonných zástupcov 
      • negatívny test žiaka 8. a 9. ročníka 

      Vyučovanie sa začína o 7,50 h. Ráno všetci účastníci prejdu - RANNÝM FILTROM - meranie teploty a dezinfekcia.

      Preukázanie potvrdeniami o bezinfekčnosti a negatívnymi testami skontrolujú triedni učitelia.

      V prvý deň v škole t.j. 19. 04. 2021 budú mať žiaci 8. a 9. ročníka 4 vyučovacie hodiny s triednymi učiteľmi bez učebníc len s písacími potrebami a v prezúvkach.

      Obed bude zabezpečený v ŠJ. V prípade neodobratia stravy je potrebné sa odhlásiť elektronicky do piatku 16. 04. 2021 do 12,00 h. 

      Ostatné organizačné pokyny o priebehu vzdelávania dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov.

     • OZNAM

     • V súvislosti z rozhodnutím MŠVVaŠ SR sa obnovuje školské vyučovanie v ZŠ na prvom stupni a aj pre skupiny žiakov na druhom stupni v počte 5 žiakov v skupine + 1 pedagóg, ak sa žiakom nedá dištančne vdelávať (viď príloha Rozhodnutie ministerstva). 

      Všetci žiaci 1. stupňa nastúpia 12.4.2021 na školské vyučovanie v ZŠ Škultétyho, teda aj tí žiaci, u ktorých sa doteraz realizovalo dištančné vzdelávanie. 

      Pri nástupe žiaci predložia:

      1. potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia

      2. kópiu negatívneho testu jedného z rodičov, potvrdenie o prekonaní Covid-19, prípadne potvrdenie o zaočkovaní 2-krát vakcínou.

      Ak dieťa nenastúpi na školské vyučovanie akceptuje sa ospravedlnenie v prípade ochorenia od detského pediatra alebo ospravedlnenie od rodiča podľa zákona.

      Neprítomnosť žiaka na vyučovaní je nutné konzultovať s príslušnou triednou pani učiteľkou na 1. stupni.

       

      prílohy:

      bezinfekcnost(1).docx

      Rozhodnutie_ministra_z_8._4._2021_s_ucinnostou_od_12._4._2021.pdf

     • Návšteva v školskej knižnici

     • Žiaci 2. A triedy s pani učiteľkou Mgr. Blankou Grznárovou navštívili knižnicu a priniesli vrátiť prečítanú knihu „ Rozprávky o psíčkovi a mačičke“. V čitárni sa dozvedeli o spisovateľovi Jozefovi  Čapkovi, že bol aj  maliarom, fotografom a knižným grafikom. Žiakom sa kniha páčila je  vtipná, poučná a deti sa naučili, že priateľstvo je o vzájomnej pomoci a porozumení. Žiaci sa potom zahrali na ilustrátorov kníh a  vytvorili si svoj vlastný obal knihy. Z knižnice si odniesli novú rozprávkovú knihu Trojruža.

     • Inakosť nám pristane, alebo „Byť autistom neznamená byť AUT.“

     • 2. apríl je vyhlásený za Svetový deň povedomia o autizme. Do našej školy boli v tomto školskom roku prijatí dvaja chlapci na I. stupeň ZŠ, ktorú majú túto poruchu autistického spektra. Na základe tejto skutočnosti sme sa preto rozhodli, že sa pridáme k tisícom ľudí po celom svete, a aj my sa budeme snažiť šíriť povedomie o autizme.

      Keďže obaja títo žiaci navštevujú tú istú triedu, kolektív pedagogických zamestnancov sa rozhodol, urobiť si v tejto triede „MODRÝ DEŇ“.

      Prečo práve „modrý deň“ ? Modrá farba je farbou komunikácie. Komunikácia je jednou z troch oblastí, v ktorej deti s poruchami autistického spektra majú výrazné problémy. Naša trieda sa preto zafarbila namodro. Obliekli sme si modré tričká, nafúkali sme modré balóny, vyrábali sme si modré srdiečka.

      Deťom tento svet INAKOSTI prišiel priblížiť šašo Šťastko. Snažil sa im prostredníctvom videí, rozprávok, hier a aktivít ukázať a lepšie pochopiť ich vnímanie, ich videnie sveta. Pri týchto aktivitách si deti neraz zakrývali uši, mali v tvári strach, či smútok... Niektorí z nich reagovali slovami: „Je to veľmi nepríjemné!“, „Bojím sa!“

      V druhej polovici dňa deti navštívili terapeutická miestnosť – SNOEZELEN. Tu mali naopak možnosť zažiť uvoľnenie, pokoj, ticho. Nakoniec sme si spolu vyrobili STROM INAKOSTI.

      Myslíme si, že inakosť nám pristane, a že byť autistom neznamená byť „AUT“. Veríme, že sme aspoň malou časťou prispeli k niečomu väčšiemu, a to zvýšeniu šírenia dobrej myšlienky, empatie, spolupatričnosti medzi nami, pretože nikto nechce byť „AUT“.

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ na šk. rok 2021/2022

     • ZÁPIS detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022

      Vážení zákonní zástupcovia!

      Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 7. apríla 2021 do 9. apríla 2021 v čase od 13.00 hod. do 15.30 hod. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bude zápis prebiehať bez osobnej prítomnosti detí dvoma spôsobmi (zákonný zástupca si vyberie spôsob jemu dostupný):

      1. ZÁPIS ELEKTRONICKOU FORMOU

       Na webovej stránke školy www.zsskultetyho.sk v časti Elektronická prihláška je zverejnený link na online zápis do 1. ročníka. Počas týchto dní môžete kedykoľvek túto žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka online vypísať.

      Údaje v online žiadosti vypĺňajte s diakritikou. Za správnosť údajov je zodpovedný rodič. Žiadosť si pred odoslaním prekontrolujte.

            2. ZÁPIS OSOBNE V ŠKOLE

       V prípade, že nemáte možnosť zápis uskutočniť elektronickou formou, ponúkame Vám možnosť zápisu priamo v škole.

       Zápis sa uskutoční iba za prítomnosti zákonného zástupcu bez osobnej prítomnosti dieťaťa.  Zákonný zástupca sa pri vstupe do školy preukáže negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 7 dní.  Vstup do školy je povolený iba s respirátorom FFP2. V prípade tohto zápisu sa treba vopred telefonicky objednať na telefónnom čísle 0911 955 628. Volať môžete   v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod. Termín zápisu Vám bude daný. Do školy si treba priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. V prípade, že je dieťa zverené iba jednému zákonnému zástupcovi, je potrebné priniesť aj rozhodnutie o zverení do výchovy vydané príslušným orgánom

      DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE k zápisu do 1. ročníka. 

      Zápis prebieha v súlade s platnou legislatívou a VZN mesta Topoľčany č. 5/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených mestom Topoľčany a VZN mesta Topoľčany č. 6/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany. Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti, ktoré mali minulý školský rok odklad povinnej školskej dochádzky. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nedosahuje školskú spôsobilosť, nežiada o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok riaditeľku ZŠ. O pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní rozhoduje riaditeľka príslušnej materskej školy.

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

       Overovanie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční po skončení mimoriadnej situácie. Zákonných zástupcov budeme informovať telefonicky.

       V prípade záujmu je možné dieťa zapísať aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky ZŠ – slovensko.sk (nie mail).

      Ak Vám termín zápisu od 7.4.2021 do 9.4.2021 nevyhovuje, môžete svoje dieťa zapísať do 30.4.2021 v termíne, ktorý si telefonicky dohodnete. T.č. 038 5 326 240.

       

      KRITÉRIÁ na zápis do 1. ročníka ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany

      Všeobecné kritériá zápisu a následného prijímania detí do 1. ročníka ZŠ 

      pre školský rok 2021/2022

       

      Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany bude pri prijímaní žiakov do  1. ročníka postupovať podľa platnej školskej legislatívy a podľa VZN Mesta Topoľčany č. 5/2019 a VZN č. 6/2019 o určení školských obvodov pre základné školy zriaďované Mestom Topoľčany.

      KRITÉRIÁ ZÁPISU:

      1. kritérium:

      - deti patriace do obvodu školy

      2. kritérium:

      - deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou v šk. roku 2019/2020 patriace do obvodu v meste Topoľčany

      3. kritérium:

      deti zamestnancov školy

      4. kritérium:

      deti, ktoré majú v škole súrodenca

      5. kritérium:

      deti z iných školských obvodov

      6. kritérium:

      deti bez trvalého a bez prechodného pobytu v meste Topoľčany

       

      Prílohy:

      eduresized_nasskolobvod.jpg - Náš školský obvod

       

     • OZNAM

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že od 01. 04. 2021 (štvrtok) do 06. 04. 2021 (utorok) sú VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY.

      Prezenčné vzdelávanie pre 1. stupeň pokračuje od 07. 04. 2021 (streda). 

      Žiaci 2. stupňa od 07. 04. 2021 pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

      O obnovení prezenčného vzdelávania a podmienok pre žiakov 2. stupňa budeme včas informovať.

       

      S úctou M. Bezáková, riaditeľka školy 

     • DEŇ UČITEĽOV

     • Milé pani učiteľky, páni učitelia!

       

       Marec je významným mesiacom. Nielenže sa začína najkrajšie ročné obdobie, ale i tým, že si pripomíname narodenie velikána – učiteľa národov Jána Amosa Komenského.

      28. marec je dňom sviatku všetkých učiteľov, vychovávateľov, asistentov, odborných zamestnancov... jednoducho tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na vzdelávaní a výchove detí - našich žiakov.

      Dovoľte mi, aby som Vám vyjadrila obdiv, uznanie a ocenenie práce, ktorú vykonávate v prospech vzdelávania vašich zverencov. Je to práca náročná a často nedocenená. Všetci vieme, čo všetko potrebuje malý človiečik od narodenia po dospelosť.

      A práve školopovinné obdobie je tým najnáročnejším a najťažším pri formovaní osobnosti každého jedného žiaka.

      Prácu učiteľa môže vykonávať len ten, ktorý verí, že vynaložené úsilie pri formovaní mladého človeka bude docenené často až v dospelosti. Páve vtedy sa žiaci v spomienkach vracajú do minulosti a spomínajú na svojich učiteľov. Hrdo sa hlásia ku škole, v ktorej strávili časť svojho života.

      Ďakujem Vám všetkým, za to, že ste „UČITELIA“, lebo byť dnes „UČITEĽOM“ je umenie.

      S úctou M. Bezáková 

       

       

     • Projekt "Čítame radi"

     • Podpora čitateľskej gramotnosti - rozvojový projekt "Čítame radi"

      Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi“

       

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo projekt na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, do ktorého sme sa zapojili a získali sme sumu  800 €. Vďaka tomuto príspevku sme mohli obohatiť náš knižničný fond o nové tituly plné napínavých príbehov, ktoré ocení nejedna čitateľská detská dušička. Knihy sme zakúpili v kníhkupectve Kniha Jakub v Topoľčanoch. Naša knižnica mala možnosť opäť rozkvitnúť, pretože sme ju obohatili o 110 nových titulov . Tešíme sa na moment, keď naši čitatelia, po otvorení tajuplných dvier školskej knižnice objavia nové príbehy knižničných hrdinov.

     • Školská knižnica

     • Prvýkrát boli žiaci z 1.A   a 1.C  v školskej knižnici. V školskej knižnici sa prváčikovia dozvedeli aké sú  pravidlá pri požičiavaní kníh ako musia šetrne zaobchádzať s požičanou knihou. Školská knihovníčka upozornila žiakov na portréty spisovateľov Hansa Christiana Andersena , Daniela Heviera , Boženu Nemcovú, kde žiakom ukázala knihy, ktoré napísali  a nachádzajú sa v školskej  knižnici .  Žiakov zaujali rozprávkové knihy, detektívky Klub záhad a knihy o zvieratkách. Žiaci  sa s knihami zoznámili, pozerali si ich a porozprávali o knihách, ktoré čítajú  a čo sa v nich dozvedeli.  V školskej čitárni prváci prečítali ukážky z knihy. Aktivitou bolo nakresliť čo sa im v rozprávkach páči, čo je smutné ,veselé  a  ktorú majú obľúbenú postavičku   a mali povedať jej pozitívne vlastnosti. Potom si žiaci vzali svoju  prvú požičanú knihu. V školskej knižnici sme strávili príjemné popoludnie. 

     • Budujeme "Detské ihrisko"

     • Začali sme s realizáciou detského ihriska a touto cestou ďakujeme rodičovskému združeniu, pani primátorke, rodičom a zamestnancom školy za finančnú výpomoc.  

     • Zápis do 1. ročníka 2021/2022

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia budúcich žiakov 1. ročníka, prinášame vám predbežné informácie o zápise do 1. ročníka ZŠ. 

      Termín zápisu detí do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 je stanovený na dni 7. - 9. apríla 2021 v čase od 13.00 do 15.30 h.

      Ďalšie údaje o zápise zverejníme v závislosti  od aktuálnej epidemiologickej situácie a po porade riaditeľov ZŠ s vedúcou odboru školstva.

     • "Spolu múdrejší"

     • MŠVVaŠ SR vyhlásilo projekt "Spolu múdrejší", ktorého cieľom je podporiť školy, aby sa prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania vytvorili podmienky na zlepšenie vedomostí a zručností žiakov v stanovenom rozsahu. 

      Do projektu sa zapája aj naša škola. Budeme ho realizovať v mesiaci apríl, máj, jún 2021. Doučovanie bude prebiehať aj v prípade, ak sa obnoví aj riadne vyučovanie. 

      Doučovanie bude prebiehať individuálnou formou pre vytvorenú skupinu 3 - 5 žiakov pre jednotlivé vybrané predmety (MAT, SJL, ANJ, atď.)

      Projektom chcem plynule nadviazať na realizovanie "Letnej školy" v mesiaci august 2021.

      Uvedené informácie zverejňujeme za účelom dostupnosti pre všetkých rodičov a žiakov, ktorí prejavia záujem o doučovanie a využijú ponúknutu pomoc zo strany pedagógov.

      S úctou Mgr. Mária Bezáková 

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie