• OZNAM PRE RODIČOV

     • Na základe rozhodnutia riaditeľky školy z dôvodu zvýšených teplôt bude ŠKD v prevádzke od 21. 06. do 26. 06. 2024 len do 16,00 hod. Od piatka 21. 06. 2026 budú 4 klasické 45-minútové vyučovacie hodiny t.j. do 11,15 hod. 

      Vo štvrtok 27. 06. 2024 bude ŠKD v prevádzke len do 13,30 hod. a v piatok 28. 06. 2024 v deň vysvedčenia ŠKD ani ŠJ nebude v prevádzke.

      Obedy sa budú vydávať len do 12,15 hod. 

     • ŠvP - Lignano Sabbiadoro

     • Dve skupiny z našej školy strávili 10 dní v ŠvP v Talianskom letovisku v Lignano Sabbiadoro. Počas celého týždňa sme plnili zodpovedne dané úlohy a rozličné aktivity. Súťažili sme v čistote izieb, o "slušáka a slušáčku" , najkrajšiu tvorbu v poézii a speve. Na pláži sme stavali hrady a realizovali sme rôzličné športové súťaže. Žiaci si obohacovali vedomosti formou zábaných názorných aktivít a zážitkovým učením. Pozorovali život morských ulitníkov, kôrovcov, či rastlín priamo v ich životnom prostredí (kraby a medúzy). Obdivovali flóru a dreviny tých druhov, ktorí u nás nerastú bežne celý rok (palmy, pínie, citrusové plody). V týždni sme boli na výlete po rieke Stella a navštívili sme rybársku osadu s pozorovaním vodného vtáctva a rýb s odborným výkladom a kultúrnym programom kapitána výletnej lode. Druhá skupina bola na exkurzii v Benátkach hlavného mesta severotalianského regiónu Benátsko, ležiaceho v močaristej lagúne Jadranského mora. Domy boli vystavané na drevenných koloch vo vode na 118 ostrovoch. Previezli sme sa loďou po ikonických vodných kanáloch, obdivovali historické skvosty na Námestí sv. Marka a prechádzali sme sa úzkymi uličkami. V posledný deň si deti užili veľa zábavy v aquaparku a druhá skupina na pláži a prechádzke po pešej zóne. Cestou domov na Slovensko sme sa kochali krásou pohoria Álp a talianskymi či rakúskymi údoliami. Naši žiaci sa vrátili zrelaxovaní, obohatení o nové vedomosti a utužené priateľstvá. Všetkým nám zostanú spomienky na krásne strávený čas v LIgnano Sabbiadoro. Na budúci školský rok sa určite všetci tešíme!!!

      text a foto:

      Mgr. Mária Bezáková

      Mgr. Katarína Manzone

     • ZBER PAPIERA

     • Od dnes t. j. 17. 06. 2024 do 24. 06. 2024 bude prebiehať ZBER PAPIERA. Papier môžte dávať do kontajnera, ktorý je odstavený pred hlavným vchodom do budovy školy. Môžu sa tam dávať len noviny, časopisy, knihy bez vrchných obalov, zošity, skartovaný papier. Papier treba odvážiť a nahlásiť triednemu učiteľovi.

     • Páli nám TO!

     • Dňa 12. júna 2024 sa uskutočnil 2.ročník vedomostnej súťaže družstiev žiakov 2. stupňa ZŠ o putovný pohár primátorky mesta Topoľčany „Páli nám TO!“ Hostiteľom súťaže bola ZŠ s MŠ Gogoľova, organizátorom mesto Topoľčany - odbor školstva, kultúry a práce s mládežou.

      Vedomostné otázky z tematických celkov Európska únia, Slovensko, mesta Nitra, Topoľčany a  okolie, otázky o svete, ktorý nás obklopuje, pripravil a celú akciu moderoval odborný zamestnanec SŠÚ Mgr. Tibor Mócik. Súťaž nadviazala na tradície a koncept úspešného formátu vedomostnej súťaže pod názvom „Bez ťaháka o....“  Zúčastnilo sa jej 6 topoľčianskych základných škôl, ktoré  zostavili svoj 3-členný tím, ktorý tvorili žiaci 8. ročníka.

      Našu školu reprezentovali žiačky 8.B triedy Laura Ďurišová, Tamara Lovrantová a Lujza Tílešová. Dievčatám sa počas celej súťaže darilo výborne a v silnej konkurencii si vybojovali krásne 3. miesto, čím dokázali, že „im to naozaj páli“.

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu  školy a blahoželáme! 

       

      Text: Mgr. Siposová

      Foto: Mgr. Siposová

     • Olympiáda v ľahkej atletike

     • Tento ročník si 1.miesto v olympiáde v ľahkej atletike vybojovala trieda 2. A a získala tak putovný pohár na celý ďalší školský rok.

     • Žiadosť o dotáciu na stravu od 1.9.2024 !

     • Prosíme rodičov, ktorí chcú prihlíásiť svoje dieťa na stravu a budú žiadať o dotáciu, aby si cez mobilnú aplikáciu alebo cez webové rozhranie našej školskej edupage stránky vyplnili žiadosť. 

      V žiadosti vypĺňate aj ročník, ktorý bude Vaše dieťa navštevovať budúci školský rok 2024/2025 (ak je teraz dieťa napr. v 4. ročníku, nezabudnite dať piaty ročník!). 

      Budúci prváci dostanú oznam a prístupy do edupage pre svoje deti po zadelení do tried cez prázdniny. 

     •  kauflandpark.sk

     • Rodičia, pozor, je tu štvrtý ročník projektu K Park. Chýba vám v Topoľčanoch priestor, kde si môžu deti zahrať streetball, pingpong, precvičiť bicepsy vo workoutovej zóne, vyskúšať triky na skejtborde či kolobežke alebo sa prekonávať na lezeckej stene? Zahlasujte za Topoľčany na kauflandpark.sk a hrajte o 30 smartfónov! Hlasovať môžete na www.kauflandpark.sk do 3. 7. 2024.  

     • Svet okolo nás – Tanzánia – divoké srdce Afriky

     • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili vzdelávacieho cyklu „Svet okolo nás“, ktorý im umožnil nahliadnúť do rôznych kútov Tanzánie.

      Vďaka dokumentárnemu filmu a komentárom od samotných cestovateľov sa žiaci dozvedeli mnoho informácií o histórii, geografii, obyvateľstve a ich kultúre, zvykoch či stravovaní. Mali možnosť vidieť, ako prebieha bežný deň v škole v Tanzánii a porovnať ho s tým našim.

      Po programe bola otvorená krátka diskusia, kde mohli žiaci položiť pár otázok, na ktoré im samotní cestovatelia odpovedali. Žiaci odchádzali s množstvom nových vedomostí a plní dojmov. 

     • ZA HRANICOU POHYBU - HOUSE OF DANCE by TOMÁŠ SUROVEC

     • S choreografiou NEW ERA sa prezentovali naše žiačky z tanečného súboru TOSUMA na multižánrovej  májovej súťaži Za hranicou pohybu.  Organizoval ju  Tomáš Surovec so svojou tanečnou školou House of dance. Súťaž všetkých tanečných štýlov bola rozdelená do troch výkonnostných úrovní – začiatočníci, stredný level, profi level a  uskutočnila sa 03. 05. 2024 v Mestskej športovej hale v Nitre. Dievčatá obsadili vo svojej kategórii OPEN JVK C krásne 2. miesto.

      V porote bolo sedem rešpektovaných  a skúsených osobností z tanečného sveta daného štýlu, napríklad aj Miroslav „Bruise“ Žilka , ktorý je lektorom v tanečnej škole Old School Brothers, kde odovzdáva svoje dlhoročné skúsenosti mladej generácii.  Realizuje aj tanečné projekty pre základné a stredné školy po celom Slovensku, v ktorých motivuje mládež k pohybu a k aktívnemu životnému štýlu. Jeho hodnotenie choreografie New era – 1. miesto, čo „tosumáčky“ veľmi potešilo.

      V súťaži C dievčatá získali priestor na súťaženie so seberovnou konkurenciou a zároveň videli  skúsenejšie tanečné zoskupenia. Úmyslom súťaže bolo uviesť začiatočníkov do súťažného tanca a ukázať im jeho krásu.

      Pri nových skúsenostiach naše tanečnice podávajú čoraz lepšie výkony a časom dozrievajú ako po osobnostnej tak aj  tanečnej stránke.

       

      text: Michaela Juhásová

       

     • Súťaž v tvorbe prezentácií pre žiakov základných škôl mesta Topoľčany

     • 13. ročník súťaže v tvorbe prezentácií v programe PowerPoint spojenej s konferenciou prác pred porotou zorganizovala ZŠ s MŠ Gogoľova v spolupráci s mestom Topoľčany vo štvrtok 16.05.2024. Nad súťažou dohliadala a o prácach žiakov rozhodovala trojčlenná porota, ktorú tvorili: JUDr. Alexandra GIECIOVÁ - primátorka mesta, PhDr. Mgr. Jana BILIKOVÁ - vedúca odboru školstva, kultúry a práce s mládežou a p. Juraj ŽELISKA - viceprimátor mesta. Svoje práce odprezentovalo 10 žiakov zo základných škôl v meste Topoľčany, v I. kategórii ôsmaci, v II. kategórii deviataci. 

      Našu školu reprezentovali dvaja žiaci, Samuel Mago z 8. C triedy v 1. kategórii a Marco Majgot z 9.B triedy v 2. kategórii.  Na prípravu prezentácie mali čas 2 hodiny. Porota sa pri hodnotení zamerala najmä na správnosť textu, obrazový materiál, grafy, úpravu, zdroje, vlastný prínos, jazykový prejav a celkový dojem. Mala možnosť oboznámiť sa s názormi a myšlienkami týchto mladých ľudí na vyžrebované témy: 8. ročník - Prečo človek zasahuje do života zvierat; 9. ročník - Nakupovanie v eshopoch - áno alebo nie?

      Naši žiaci síce popredné priečky neobsadili, napriek tomu zvládli túto výzvu výborne.

      Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za inšpiratívne strávené súťažné dopoludnie.

       

      Text aj foto:                                                                                                                                           

      Mgr. M. Siposová

     • Ochutnávka školského medu

     • Dnes 20. 05. je svetový Deň včiel. Pri tejto príležitosti pozval včelársky krúžok žiakov II. stupňa na ochutnávku nášho školského medu. Uskutočnila sa v priebehu veľkej presávky pred jedálňou školy. 

     • Medobranie 2024

     • Včelársky krúžok pracuje v našej škole už 10 rokov. Aj tento rok naše včely usilovne pracovali a potešili nás kvalitným medom.

     • DENNÝ LETNÝ TÁBOR

     • ŠKD pri ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch ponúkajú

      DENNÝ LETNÝ TÁBOR  

      zameraný na prosociálnu výchovu, tvorivosť a šport

       

      Tábor sa bude konať počas letných prázdnin v termíne od   03.07.    do 10.07. 2024   (5 dni) Poplatok za 5 dní je 100,- € cena zahŕňa 5 x zábavné a športové aktivity, mliečna desiata, obed, olovrant, pitný režim.

      Denný letný tábor bude od 7,00 hod. do 15,00 hod.

      Deti sa môžu tešiť na tvorivé dielne, športové súťaže, rôzne zaujímavé aktivity, hry...

     • Milujeme Slovensko

     • Dňa 15. mája 2024 sa uskutočnila v ZŠ Hollého zábavno-vedomostná šou „Milujeme Slovensko“.

      Súťaže sa zúčastnilo 5 topoľčianskych základných škôl, ktoré  zostavili svoj 3-členný tím. Našu školu reprezentovali žiaci 7.A triedyTomáš Detko, Laura Honová a Eliáš Simon Bílik.

      V divadelnej sále školy vládla počas celej akcie  úžasná atmosféra, jednotlivé tímy museli preukázať vedomosti z oblasti geografie, dejepisu i kultúrno-spoločenského života. Nášmu tímu sa počas celej súťaže darilo výborne a v ťažkej konkurencii si vybojovali krásne                2. miesto, čím dokázali, že naozaj milujú Slovensko.

      Ďakujeme za predvedené výkony a za úspešnú reprezentáciu  školy. 

      Blahoželáme!

       

      Text: Mgr. Siposová

      Foto: Mgr. Siposová

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie