• Ponuka krúžkov na šk. rok 2022/ 2023

     • Veselá veda na našej škole

      Vážení rodičia,

      našu školu oslovila nezisková organizácia Veselá veda s cieľom otvoriť pre deti z 1. – 5.

      Ročníka krúžok zábavných “skorovedeckých” pokusov.

      Poslaním Veselej vedy je rozvoj detí, ich prirodzenej zvedavosti a talentov

      prostredníctvom podpory zájmu o skúmanie prírody a jej zákonitostí. Deti vďaka

      vlastnej skúsenosti s objavovaním sveta prírodných vied získávajú pozitívny postoj k

      svetu vedy, výskumu a k technickým odborom. Veselá veda pôsobí od roku 2011 v

      mnohých mestách po celej Českej a Slovenskej republike, organizuje krúžky, projektové dni

      a prímestské tábory.

      Vedenie školy vyjadruje podporu mimoškolským aktivitám podnecujúcim zvedavosť detí

      a rozširovanie znalostí hravou formou, ktoré môžu prispieť k vytvoreniu kladného

      vzťahu detí k technike a prírodným vedám.

      Presné informácie o čase a mieste konania krúžkov takisto ako prihlášku nájdete na

      webových stránkach Veselej vedy www.veselaveda.sk.

     • Otvorili sme nový školský rok 2022/2023

     • Dnes sme znova otvorili brány našej školy, aby sme sa všetci zvítali po dňoch prázdnin a zaslúženého oddychu. Dnešným dňom sa pomalý a pokojný letný rytmus končí a vystrieda ho aktívne a dlhodobé pracovné tempo, tak pedagógov, ako aj vás žiakov.

      Verím, že ste prežili krásne chvíle, plné pekných zážitkov. Načerpali ste nové sily a znova môže nastať bežný každodenný život. Škola bude opäť plná života, detskej vravy, ale i napätia pred písomkou či skúšaním. 

     • Opäť v škole...

     • Prázdniny a dovolenky skončili...

      Všetci sa znova zídeme v našej škole, oddýchnutí a s radosťou...

      Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 (pondelok) o 8,00 h. 

      Príchod všetkých žiakov do školy a kmeňovej triedy je o 7,45 h. Nie je nutné si priniesť prezúvky, ani školské pomôcky a učebnice.

      Všetky ďalšie pokyny budú oznámené prostredníctvom triednych učiteľov. ŠKD a ŠJ v ten deň nefunguje. 

      Prajeme vám úspešné vykročenie do nového školského roka. 

      S úctou Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy 

     • Oznam pre rodičov

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany v zmysle VZN č. 18/2021 čl. 7 ods. 2 v súlade s ustanovením §114 ods. 6 zákona NRSR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na ŠKD v sume 25 eur mesačne, vždy k začiatku príslušného mesiaca.

     • PREPOŠTSKÁ JASKYŇA – MÚZEUM PRAVEKU

     • Mestečko Bojnice je klenotom dejín...

      Presvedčili sa o tom žiaci 5.A triedy, ktorí sa 28.júna 2022 zúčastnili zaujímavej prehliadky pravekej Prepoštskej jaskyne, v ktorej neandertálci pred 60 000  rokmi skutočne žili. Originálne praveké tvorivé dielne ich preniesli do obdobia staršej doby kamennej. Zo žiakov sa stali  neandertálci a rozdelení do tlúp prežili časť ich života. Riešili kvízy a praktické praveké úlohy, čím rozvíjali vlastnú kreativitu, názor a tímovú spoluprácu v kolektíve. Získali kvalitné informácie, vedomosti a obohacujúce zážitky slúžiace k ich rozvoju.

      Text a foto: Michaela Juhásová, Jana Hupková

     • "VENČEK" - záver kurzu spoločenského tanca a správania

     • Ostatné 2 roky sme všetci boli akýsi smutní, zastavili sa všetky krásne aktivity, ktoré sme ako škola organizovali. Samozrejme, že k tomu patril aj „Kurz spoločenského tanca a správania“ a následne milá „Slávnosť Venčeka“.

      Potešilo ma, keď žiaci súčasného 9. ročníka  prišli za mnou s požiadavkou obnovenia krásnej tradície. Pocítila som zadosťučinenie, vyrástli v našej škole, sledovali dianie a udalosti a také niečo chceli tiež zažiť.

      Predchádzajúce roky sme robili propagáciu a nábor. Ale teraz nie, „oni – 9-taci jednoducho chceli“.

      Slovo chcieť je „zázračné“ a prevalcuje slovo musieť. A práve ochota naučiť sa do  života pravidlá správania a popritom aj zvládnuť tanec, je veľká Devíza.

      Naši deviataci úspešne zvládli kurz spoločenského tanca a správania a na venčekovej slávnosti svojimi výkonmi potešili svojich rodičov. 

     • Letná škola


      • Dávame do ponuky možnosť prihlásiť svoje dieťa do "Letnej školy". Tento rok otvárame 3 skupiny v termíne od 11. 07. do 22. 07. 2022.

       V každej skupine môže byť maximálne 20 detí, takže záujemcovia sa musia spojiť s vedúcou danej letnej školy a nahlásiť sa do 01. 07. 2022

       Prikladáme aj prihlášku. Vyplnenú prihlášku posielajte na mailovu adresu: skola@zsskultetyho.sk 

      • Prihláška prihlaska_na_letnu_skolu_2022.docx​​​​​​​

     • Slávnostné ukončenie školského roka - organizačné zabezpečenie

     • Ukončenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 30. júna 2022 o 8,00 h. na nádvorí školy. Ranný školský klub nebude v prevádzke. Všetci žiaci prídu do školy 7,45 h. do kmeňových tried. O 8,00 h. sa uskutoční "Slávnosť ukončenia školského roka" a odovzdávanie ocenení a certifikátov IES. Rozlúčia sa žiaci 9. ročníka, všetci žiaci odídu do tried v sprievode triednych učiteľov, kde im odovzdajú vysvedčenia a ocenenia za výborný prospech a správanie. O 9,00 h. končí školský rok 2021/2022 a všetci žiaci odchádzajú na letné prázdniny. 

      Prajeme krásne leto, bohaté na zážitky a spoznávanie krás Slovenska. 

     • Skrátená prevádzka ŠKD

     • Riaditeľka školy oznamuje všetkým rodičom, ktorých detí navštevujú školský klub, že prevádzka ŠKD bude z technických príčin a dôvodu vysokých horúčav skrátená do 15,30 hod. Prosíme všetkých rodičov, aby si dovtedy vyzdvihli svoje deti z ŠKD. Ďakujeme za pochopenie!

      Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka ZŠ

     • Matematická súťaž "MAKSÍK"

     • Aj tento šk. rok sa naši žiaci: Dorota Pastierová, Nina Ondrejková, Adam Jančovič, Matej Ondruš, Noe Rybanský, Igor Lacko, Jakub Bobošík zúčastnili celoslovenskej matematickej súťaže pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ "MAKSÍK".

      Všetkým súťažiacim sa darilo a získali diplomy "Múdry Maksáčik" a "Najmúdrejší Maksáčik".

      Výhercom gratulujeme a prajeme pekné prázdniny. 

     • Oznam pre rodičov

     • Na základe Uznesenia č.5 z pedagogickej rady konanej dňa 23.6.2022 udelené pochvaly, napomenutia a pokarhania triednym učiteľom budú rodičom poslané elektronicky cez internetovú žiacku knižku.

      Poštou bude zaslané len Rozhodnutie: Výchovné opatrenie - Pokarhanie riaditeľkou školy.

      Uvedené dávame do pozornosti!

     • Úspechy na Svetovom a Európskom šampionáte vo Varaždine (Chorvátsko)

     • V dňoch 10. a 11. 06. 2022 sa uskutočnil Svetový a Európsky šampionát shito ryu karate v chorvátskom meste Varaždin, kde sa nominovali a teda aj zúčastnili dvaja žiaci našej školy - Miriam Wenderlová zo 6. A a Leo Cápay z 5. A.

      Za účasti takmer 300 pretekárov na šampionáte z rôznych kútov sveta napr. z Izraela, Anglicka, Walesu, Holandska, Rumunska a mnohých ďalších, sa im v silnej konkurencii podarilo výborne zabojovať. 

      Miriam sa síce v súťaži KATA 12 - 13 rokov medailovo nepresadila, no nemala k ním ďaleko, obsadila 5. miesto. Leo v súťaži KATA 10 - 11 rokov pokročilých obsadil krásne 2. miesto a získal tak titul vicemajster sveta v shito ryu karate a v súťaži KUMITE 10 - 11 rokov do 43 kg si vybojoval 3. miesto.

      K úspechom srdečne gratulujeme. 

      Foto: Ing. M. Máliš 

     • Kým nastane ticho

     • Žiaci 7. B a 7. H triedy 15. 06. 2022 navštívili DAB v Nitre. So záujmom sledovali inscenáciu Kým nastane ticho. Edukatívna hra pre deti a mládež je príbehom o tatranských dolinách, o premene lesa v čase, o zlatokopoch a ochranároch a o tom, čo to znamená, ak v lese nastane úplne ticho...

       

      text a foto: Mgr. A. Tešíková 

     • Školský výlet - Banská Štiavnica a okolie

     • Dňa 7.6 žiaci VI.A a VI.B navštívili Banské múzeum v prírode, ktorého hlavnou atrakciou je štôlňa Bartolomej. Žiaci absolvovali prehliadku v podzemí v baníckom plášti,prilbe a s lampášom. Ďalšou zastávkou bol zážitkový dom-Banka lásky,venovaný najdlhšej ľúbostnej básní na svete-Sládovičovej Marína. V Trezore lásky je rozpísanych 2900 veršov tejto básne. Okrem Trezoru lásky žiakom bol príbeh sprostredkovaný aj prostredníctvom hovoriacich obrazov ako z Harryho Pottera a interaktívneho oživovania veršov. Vyskúšali si aj Láskomer a obdivovali Nebo lásky. Bol to nezabudnuteľný zážitok.Po prehliadke sme sa ešte potúlali po historickom centre B.Štiavnice,prezývaného ,,Malý Rím" a prezreli si historické pamiatky.

      Text a foto: Mgr.Dubná Hana

     • Oznam pre stravníkov

     • Prosím všetkých žiakov aj zamestnancov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, ak budú chýbať posledný júnový týždeň, aby sa do 23. 06. 2022 odhlásili z obedov a mliečnej desiaty. Po tomto termíne už odhlásenie nebude možné. Ďakujem za pochopenie. 

     • Rozhodnutia o prijatí

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho oznamuje, že v dňoch od 14. 06 do 17. 06. 2022 v čase od 7,00 do 15,00 h. sa budú vydávať "Rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023".

      Pozn. Na recepcii školy treba povedať, že si idete pre rozhodnutie k pani Miartanovej. 

     • Skrátené vyučovanie

     • Od pondelka 13. 06. 2022 budú vyučovacie hodiny skrátené na 35 minút z dôvodu vysokých horúčav a tepla v triedach a učebniach. 

      Vyučovanie bude končiť o 12,00 a obedy sa budú vydávať do 12,30 h. 

      ŠKD bude fungovať normálne. 

       

     • Úspech v celonárodnom kole

     • Marco Majgot zo 7. B triedy úspešne zavŕšil svoje putovanie v prednesoch povestí v 27. ročníku súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského a 3.júna získal v celonárodnom kole v Šali v 3.kategórii cenu Slniečka -4.miesto. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v prednese prózy.

      Text a foto: Mgr. A. Tešíková

       

     • Olympiáda v ľahkej atletike - 13. ročník

     • Dňa 1. júna 2022 sa uskutočnil 13. ročník Olympiády v ľahkej atletike pre žiakov 1. stupňa . 

      150 súťažiacich si zmeralo sily v behu na 50 m, 300 m, v skoku do diaľky, šplhu a v hode kriketovou loptičkou. Vyvrcholením bol štafetový beh. 

      Na záver boli vyhodnotení víťazi jednotlivých disciplín. Víťaznou triedou, ktorá získala putovný pohár riaditeľky školy sa stala 2. C.

      Už teraz sa tešíme na športové výkony v 14. ročníku. 

       

      Text: Mgr. Blanka Grznárová

      Foto: Michaela Strížencová, Mgr. Marián Bezák 

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie